2.3 Rangen en standen

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Egypte had een ingewikkelde economie en een bestuur dat steeds meer uitbreidde. Hierdoor groeiden de tussen Egyptenaren in rijkdom, macht en aanzien. Het bepaalde hoeveel macht en aanzien iemand had. Kinderen namen meestal het beroep van hun over. Soms was het mogelijk om hogerop te komen, bijvoorbeeld door te leren .
De Egyptische samenleving kan als een piramide in worden verdeeld. De kleine toplaag bestond uit de en zijn familie, edelen, priesters en hoge ambtenaren. De middenlaag bestond uit de lage , ambachtslieden en handelaren. De onderste sociale laag werd gevormd door , landarbeiders en slaven.

= sociale groep, bestaande uit edelen
= als dingen van ouders op kinderen overgaan
= een groep mensen in een samenleving die bij elkaar horen
slaven = mensen die niet zijn, maar bezit van een ander zijn