2 .1 Regenten en vorsten

Invuloefening

In de eeuw kreeg Frankrijk een absoluut vorst: . Hij was de eerste koning die zo machtig was dat hij de baas was over het leger, de steden en de adel. Hij bepaalde wat er gebeurde, zonder dat hij daar iemand voor vroeg. Nederland was een van zeven gewesten. Die werkten samen in de . De rijke bestuurden Nederland met elkaar. De uit het Huis van Oranje had ook nog veel te zeggen, bijvoorbeeld als van het leger. Soms raakte de stadhouder met de regenten in conflict. Zo besloten de Staten-Generaal in 1651 dat ze na de dood van geen nieuwe stadhouder nodig hadden.