4.2 De sociale kwestie

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om jouw antwoorden te controleren.
Door de groeiden de steden heel hard. Er ontstond een industriële samenleving, waarin de meeste mensen woonden in de steden. Ze werkten in de industrie en de . Tijdens de industriële revolutie ontstond de . De steden waren door de snelle groei niet goed ingericht. Dat leidde tot slechte leefomstandigheden voor . Het speelde daarbij ook een rol. Grote groepen arbeiders moesten onder slechte omstandigheden lange dagen werken voor een laag loon. Vooral in fabrieken wekte verontwaardiging. In Nederland werd fabrieksarbeid door kinderen verboden door de Kinderwet van in . Rond 1880 namen in Nederland de spanningen toe. Arbeiders maakten zich kwaad over hun slechte omstandigheden. Dat leidde er uiteindelijk toe dat er wetten kwamen om ook voor arbeiders de ergste misstanden weg te nemen.