Presentatie middeleeuwse kerken

Les 1. Let op : hier wordt nog aan gewerkt. Verzamel zoveel mogelijk informatie en maak daarvan een samenvatting. Deze samenvatting lever je in bij je werkboek.
Les 2. Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep doet een deel van de presentatie. Hier volgt een idee voor de taakverdeling over de groepen. Natuurlijk kun je het zelf ook helemaal anders aanpakken.

Groep 1. Deze groep zorgt voor de PowerPoint, zij geven tussen de stukjes door met behulp van PowerPoint algemene informatie en zijn de verteller. Praten de onderdelen aan elkaar. Deze groep schrijft eerst nauwkeurig uit wat ze gaan vertellen. Bij de echte presentatie doen ze dit uit het hoofd. Zorg voor een kloostermop en eventueel een tufsteen enzovoort.

Groep 2. Schrijf een toneelstukje over Bonifatius. Stop daarin de verhalen die de mensen over hem vertelden. Bijvoorbeeld over het omhakken van de heilige eik door Bonifatius, of over de broden in de over van de bakker van Murmerwoude. Misschien kun je het verhaal van de moord op Bonifatius daar ook in kwijt.

Groep 3. Schrijf en speel een stukje over Olivier van Keulen die in 1214 in Klaarkamp overnachtte en in Dokkum opriep tot een kruistocht. Misschien kun je werken met een verslaggever die een paar mensen die met de vijfde kruistocht meegingen ondervraagt. Of net als in de film Kruistocht in Spijkerbroek met iemand uit deze tijd die met een tijdmachine in de vijfde kruistocht terecht komt.

Groep 4. Geef een rondleiding aan een paar mensen die een kerkentocht doen. Gebruik hierbij de maquette. Geef uitleg en laat vragen stellen enzovoort.

A - Elke groep gaat eerst brainstormen om ideeŽn te verzamelen.

B. Elke leerling schrijft zelf de presentatie (groep 1) of een toneelstukje aan de hand van de verzamelde ideeŽn. Dit papier lever je in bij je werkboek.

C. Zoek kleding uit die tijd /  een paar spelletjes / of speel / zing een liedje uit die tijd /  zorg in de PowerPoint voor een stukje video over het onderwerp / doe een maaltijd uit die tijd na boeken zoals Ot en Sien en het leesplankje / enzovoort.

Les 3. Lees elkaars geschreven toneelstukjes, verzamel goede stukjes en ideeŽn en maak daarna jullie gezamenlijk toneelstukje. Schrijf een rolverdeling of taakverdeling en bespreek wat voor kleding en materiaal je nodig hebt en wie daar voor zorgt.
Les 4. Oefen het toneelstukje met je groep. Als er tijd over is dan speelt elke groep even het stukje voor de eigen klas.
Les 5. De generale: Speel het geheel een paar keer en zorg ervoor dat het lekker vlot loopt en iedereen precies weet wanneer hij/zij wat moet doen of zeggen.