Presentatie stinsen en states

Les 1. Let op : hier wordt nog aan gewerkt. Verzamel zoveel mogelijk informatie en maak daarvan een samenvatting. Deze samenvatting lever je in bij je werkboek.
Les 2. Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep doet een deel van de presentatie. Hier volgt een idee voor de taakverdeling over de groepen. Natuurlijk kun je het zelf ook helemaal anders aanpakken.

Groep 1. Deze groep zorgt voor de PowerPoint, zij geven tussen de stukjes door met behulp van PowerPoint algemene informatie en zijn de verteller. Praten de onderdelen aan elkaar. Deze groep schrijft eerst nauwkeurig uit wat ze gaan vertellen. Bij de echte presentatie doen ze dit uit het hoofd.

Groep 2. Speel een inbraak in een gebouw in deze tijd. Hoe kwamen de dieven binnen. Wat namen ze mee. Maak er een opsporing verzocht van. Wat moet er verbeterd worden aan de beveiliging? enzovoort.

Groep 3. Speel een, of vertel over, een inbraak in een boerderij vroeger. Waarom greep de hond de rovers niet. Wat namen ze wel en niet mee. Speel verder dat jullie op de boerderij van Idsenga in Veenwouden werken. Waarom moeten jullie een diepe gracht graven. Wat is boer Idsenga van plan.

Groep 4. Speel dat je een boer uit de omgeving bent. Je hebt gehoord van laffe overvallen op boerderijen in de omgeving. Jij wilt met jouw gezin bescherming. Boer Idsenga belooft bescherming maar dan moet hij wel de eigenaar van jullie land en boerderij worden. Jullie mogen er op blijven wonen maar in ruil daarvoor moet je wel jaarlijks enige weken op het land van Idsenga werken en graan aan hem afstaan. Gebruik hier eventueel de maquette bij.

A - Elke groep gaat eerst brainstormen om ideeŽn te verzamelen.

B. Elke leerling schrijft zelf de presentatie (groep 1) of het toneelstukje aan de hand van de verzamelde ideeŽn. Dit papier lever je in bij je werkboek.

C. Zoek kleding uit die tijd /  een paar spelletjes / of speel / zing een liedje uit die tijd /  zorg in de PowerPoint voor een stukje video over het onderwerp / doe een maaltijd uit die tijd na / hoe leefden kinderen in die tijd / enzovoort.

Les 3. Lees elkaars geschreven toneelstukjes, verzamel goede stukjes en ideeŽn en maak daarna jullie gezamenlijk toneelstukje. Schrijf een rolverdeling of taakverdeling en bespreek wat voor kleding en materiaal je nodig hebt en wie daar voor zorgt.
Les 4. Oefen het toneelstukje met je groep. Als er tijd over is dan speelt elke groep even het stukje voor de eigen klas.
Les 5. De generale: Speel het geheel een paar keer en zorg ervoor dat het lekker vlot loopt en iedereen precies weet wanneer hij/zij wat moet doen of zeggen.