Presentatie van kadasterkaart tot google earth

Les 1. Let op : hier wordt nog aan gewerkt. Verzamel zoveel mogelijk informatie en maak daarvan een samenvatting. Deze samenvatting lever je in bij je werkboek.
Les 2. Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep doet een deel van de presentatie. Hier volgt een idee voor de taakverdeling over de groepen. Natuurlijk kun je het zelf ook helemaal anders aanpakken.

Groep 1. Deze groep zorgt voor de PowerPoint, zij geven tussen de stukjes door met behulp van PowerPoint algemene informatie en zijn de verteller. Praten de onderdelen aan elkaar. Deze groep schrijft eerst nauwkeurig uit wat ze gaan vertellen. Bij de echte presentatie doen ze dit uit het hoofd.

Groep 2. Speel dat je Jacob van Deventer bent. Samen met een knecht ben je bezig om Dokkum op de kaart te zetten. Voorbijgangers kijken nieuwsgierig wat de man aan het doen is stellen vragen. Laat Van Deventer vertellen hoe hij de kaart maakt. Waarom hij de kaart maakt en in opdracht van wie. Als de voorbijgangers horten dat Philips II die kaarten wil hebben om te gebruiken bij een eventuele opstand van Dokkum dan worden de Dokkumer kwaad en vallen Van Deventer lastig.

Groep 3. Speel een landmeter in 1820. De landmeter meot met z,n knecht en beschermd door een agent alle huizen en stukken land van Dantumadeel tekenen en op de kaart zetten. Hoe gaat hij te werk? Waarom is er een agent bij? Vertel over eht gebruik van de meter en de kilometer en laat mensen kwaad worden die leiver de duimstok en ellen gebruiken.

Groep 4. Speel een scene in een auto met een Tom Tom. Bedenk een gesprek in die auto over satelliet navigatie. Over de voordelen van dit systeem en waar eht wel niet allemaal bij toegepast kan worden. 

A - Elke groep gaat eerst brainstormen om ideeŽn te verzamelen.

B. Elke leerling schrijft zelf de presentatie (groep 1) of een toneelstukje aan de hand van de verzamelde ideeŽn. Dit papier lever je in bij je werkboek.

C. Zoek kleding uit die tijd /  een paar spelletjes / of speel / zing een liedje uit die tijd /  zorg in de PowerPoint voor een stukje video over het onderwerp / doe een maaltijd uit die tijd na / hoe leefden kinderen in die tijd / boeken zoals Ot en Sien en het leesplankje / enzovoort.

Les 3. Lees elkaars geschreven toneelstukjes, verzamel goede stukjes en ideeŽn en maak daarna jullie gezamenlijk toneelstukje. Schrijf een rolverdeling of taakverdeling en bespreek wat voor kleding en materiaal je nodig hebt en wie daar voor zorgt.
Les 4. Oefen het toneelstukje met je groep. Als er tijd over is dan speelt elke groep even het stukje voor de eigen klas.
Les 5. De generale: Speel het geheel een paar keer en zorg ervoor dat het lekker vlot loopt en iedereen precies weet wanneer hij/zij wat moet doen of zeggen.