Presentatie woudhuisje De Valom

Les 1. Let op : hier wordt nog aan gewerkt. Verzamel zoveel mogelijk informatie en maak daarvan een samenvatting. Deze samenvatting lever je in bij je werkboek.
Les 2. Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep doet een deel van de presentatie. Hier volgt een idee voor de taakverdeling over de groepen. Natuurlijk kun je het zelf ook helemaal anders aanpakken.

Groep 1. Deze groep zorgt voor de PowerPoint, zij geven tussen de stukjes door met behulp van PowerPoint algemene informatie en zijn de verteller. Praten de onderdelen aan elkaar. Deze groep schrijft eerst nauwkeurig uit wat ze gaan vertellen. Bij de echte presentatie doen ze dit uit het hoofd.

Groep 2. Speel een stukje over de werkverschaffing waarbij van het natuurgebied in het Buitenveld wegen, weilanden en boerderijen wordt gemaakt. Dus een stel arbeiders is aan het graven en dan komt Botke langs. Hij wordt woest als hij hoort dat dit natuurgebied wordt vernield.  Bedenk een gesprek.

Groep 3. Je zit in een roeiboot van Doeke Loek uit Veenwoudsterwal. Het is het jaar 1908. Jullie roeien het Buitenveld in en raken in de mist de weg kwijt. Na lang varen kom je via de Houtwielen en de loden Hel in de Valomstervaart. Het wordt al donker en iemand meent een spook te zien. Uiteindelijk komen jullie aan bij de houten hut van Foppe aan de Valomstervaart. Daar overnacht je.

Groep 4. Verplaats je in de bewoners van het woudhuisje De Valom. Bedenk een situatie bij de kachel waar sterke verhalen verteld worden bijvoorbeeld over het peuren (zie blz. 49) Gebruik bij dat verhaal eventueel de maquette van woudhuisje De Valom.

A - Elke groep gaat eerst brainstormen om ideeŽn te verzamelen.

B. Elke leerling schrijft zelf de presentatie (groep 1) of een toneelstukje aan de hand van de verzamelde ideeŽn. Dit papier lever je in bij je werkboek.

C. Zoek kleding uit die tijd /  een paar spelletjes / of speel / zing een liedje uit die tijd /  zorg in de PowerPoint voor een stukje video over het onderwerp / doe een maaltijd uit die tijd na / hoe leefden kinderen in die tijd / boeken zoals Ot en Sien en het leesplankje / enzovoort.

Les 3. Lees elkaars geschreven toneelstukjes, verzamel goede stukjes en ideeŽn en maak daarna jullie gezamenlijk toneelstukje. Schrijf een rolverdeling of taakverdeling en bespreek wat voor kleding en materiaal je nodig hebt en wie daar voor zorgt.
Les 4. Oefen het toneelstukje met je groep. Als er tijd over is dan speelt elke groep even het stukje voor de eigen klas.
Les 5. De generale: Speel het geheel een paar keer en zorg ervoor dat het lekker vlot loopt en iedereen precies weet wanneer hij/zij wat moet doen of zeggen.