1.1 Jagers en boeren

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Zo'n jaar geleden lieten cro-magnonmensen hun sporen achter in de grot van Lascaux. De tekeningen in deze grot werden een historische informatiebron voor . Sommige vragen over de kun je moeilijk beantwoorden omdat de mensen toen nog niet konden schrijven.
Met kennis van het verleden kun je een verklaring geven voor dingen in het heden en je kunt dingen in de toekomst voorspellen.
Bij tijdrekenen tellen we seconden, uren, dagen, weken, maanden, jaren, decennia, eeuwen en millennia. We gebruiken meestal de jaartelling. We verdelen de geschiedenis met drie historische indelingen: in vijf , in tien en in vijf soorten samenlevingen.

archeoloog = wetenschapper die opgravingen doet en bestudeert
argument = goede reden
= hieruit haal je informatie
christelijke jaartelling = jaren tellen vanaf de geboorte van Christus
= tien jaar
eeuw = honderd jaar
geschiedenis = onderzoek en kennis van wat in het verleden is gebeurd
historisch = heeft te maken met geschiedenis
jaartelling = het tellen van jaren
= duizend jaar
perioden = de verleden tijd wordt ingedeeld in vijf perioden: prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne tijd en moderne tijd
prehistorie = voorgeschiedenis, de tijd waaruit we geen geschreven bronnen hebben (=1e tijdvak: tijd van jagers en boeren)
soorten samenlevingen = in het verleden zie je vijf soorten: de samenleving van jager-verzamelaars, de landbouwsamenleving, de landbouwstedelijke samenleving, de industriële samenleving en de informatiesamenleving
sporen = resten van het verleden
tijdvak = de geschiedenis wordt ingedeeld in tien tijdvakken
verklaring = uitleg waardoor iets is gebeurd, oorzaak