1.2 De eerste mensen

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Er bestaan over de hele wereld over het ontstaan van de mens, zoals het verhaal van Adam en Eva van joden, christenen en .
Op vele manieren onderzoeken wetenschappers de vroegste geschiedenis. In 1859 kwam de bioloog
Darwin met zijn . Volgens hem waren diersoorten veranderd door aanpassing aan andere levensomstandigheden.
Door archeologische vondsten weten we dat mensen zich vanaf ongeveer jaar geleden over de hele wereld hebben verspreid.

Bijbel = heilige boek van christenen
= wetenschapper die alles wat leeft bestudeert
cultuur = van een groep mensen
DNA = erfelijke eigenschappen
etnisch = heeft te maken met kenmerken van een volk
evolutietheorie = denkbeeld over langzame verandering van planten, dieren en mensen
= heilige boek van moslims
ras = soort
scheppingsverhaal gaat over het van het leven op aarde
standpunt = mening, zienswijze
Tenach =
= wat mensen weten door onderzoek