1.4 Leven van de landbouw

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Rond 10 000 v.C. begonnen mensen in het Midden-Oosten met . De landbouw werd verspreid over Azië, Europa en Afrika. Door de ontstond de landbouwsamenleving, waarin mensen op een in dorpen leven en waarin ze hun eigen voedsel produceren.
De landbouw begon in Nederland rond in Zuid-Limburg. Rond 3000 v.C. hadden hunebedbouwers in Drenthe een flink ontwikkelde cultuur.
Mensen maakten veel dingen mee en zo ontstonden natuurgodsdiensten. Ze geloofden dat dingen in de natuur een hadden, een god. Met magie en , zoals dansen en offeren, probeerden mensen de in een goede stemming te brengen.

= het verbouwen van gewassen op het veld
economie = heeft te maken met middelen van bestaan
hiernamaals=
hunebed = prehistorische
= akkerbouw en veeteelt
landbouwrevolutie = het ontstaan van de landbouw
landbouwsamenleving = samenleving waarin mensen van landbouw leven in een zelfvoorzienend dorp
= toverij
natuurgodsdienst = mensen die geloven dat natuurkrachten een ziel hebben
= een ingrijpende verandering
ritueel =
veeteelt = fokken van tamme