1.5 Samen leven

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Er waren verschillen in bezit, aanzien en macht in de samenleving van jager-verzamelaars. Deze sociale verschillen werden groter door de . Het leven in de landbouwsamenleving werd ook . In de dorpen konden de boeren meer spullen , waardoor er meer verschil kwam tussen . Mensen die de leiding hadden, kregen meer . Rijke en machtige mensen kregen meer aanzien. Met lieten mensen hun hoge afkomst zien.

aanzien = achting, waardering
afkomst = heeft te maken met je voorouders
conflict=
macht= als anderen doen
sociaal = heeft te maken met groepen in een samenleving
sociale verhoudingen= wat mensen in de met elkaar te maken hebben