2.1 Het oude Egypte

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
De Nijlvallei in was zeer vruchtbaar. Het was een gunstig gebied voor de landbouw. Door het rivierwater en de jaarlijkse bleef een laag vruchtbare slib op de oevers achter.
Omstreeks 3000 v.C. veranderde de landbouwsamenleving in Egypte in een samenleving. Door de bloeiende landbouw groeide de bevolking en ontstond ruilhandel in landbouwoverschotten. Een deel van de bevolking zich in bepaalde ambachten.
Dorpen groeiden uit tot , waar landbouw, ambachten en ruilhandel bij elkaar kwamen. De meeste mensen leefden als boer op het platteland, maar de stad was het van een meer ingewikkelde economie.

= beroep waarbij iemand in een kleine werkplaats producten maakt of bewerkt met zijn handen en gereedschap
bloei = als het ergens goed mee gaat, bijvoorbeeld de economie
= oogst die een boer niet zelf nodig heeft
landbouwstedelijke samenleving = samenleving waarin de meeste mensen leven van landbouw, terwijl een minderheid van de bevolking in steden leeft van ambachten en handel
= plaats waar mensen handelen in producten
ruilhandel = kopen en verkopen van producten door deze tegen elkaar te
specialiseren = je richten op een bepaald beroep
= als er veel rijkdom is