2.2 Het land van de farao

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Onder leiding van farao Narmer werd heel Egypte één staat. Dat was omstreeks Om het land te besturen had de farao in dienst. Zij werden betaald van de landbouwoverschotten die als door de boeren werden betaald.
Voor de administratie van belasting en betaling ontwikkelden de Egyptenaren het schrift.
Daardoor hebben we geschreven over deze periode.
De regering controleerde de landbouw en liet onderdanen grote bouwwerken aanleggen. De farao had een leger, waarmee hij zijn land en volk . Door veroveringen werd het Egyptische rijk groter en machtiger. De farao had veel macht omdat mensen geloofden dat hij een was.

ambtenaar = persoon die werkt voor een regering
belasting = betalen van goederen of geld aan de regering
= de koning van Egypte
heerschappij = bestuur, regering
koning = hoogste bestuurder van een staat
= iemand die in een oorlog door de vijand is gevangen
onderdaan = persoon waarover een vorst regeert
= alles wat te maken heeft met het besturen van een land
priester = godsdienstig leider
regering = bestuur van een land of gebied
rijk = gebied onder één regering
staat = gebied onder één regering
= gebouw waar een god wordt vereerd
= grote groep mensen, zoals de bewoners van een staat
vorst = hoogste bestuurder van een staat