2.4 Een hoogontwikkelde cultuur

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
In oud-Egypte ontstond een van de eerste culturen ter wereld. Er was een uitgebreide en ingewikkelde godsdienst met veel , waarbij het geloof in het leven na de erg belangrijk was. Doden werden als met grafgiften begraven in uitgebreide grafgebouwen, zoals de .
Egyptenaren bouwden grote voor de goden. Kundige kunstenaars versterkten de positie van de godsdienst en van het bestuur van de farao. In de wetenschap speelde de overstroming van de Nijl een grote rol. Er werden veel uitvindingen gedaan, zoals het schrift, papier en rekensystemen.

hoogontwikkeld = vergevorderd in ontwikkeling
= het maken van mooie dingen
= het lichaam van een dode zo behandelen dat het lang bewaard blijft
techniek = weten hoe je iets moet doen en deze kennis ook toepassen
traditie = oud gebruik
= rechtopstaande steen, vaak een pilaar waarop een dak rust