2.5 De wereld van Mozes

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Het oude Egypte had een godsdienst. Omstreeks 1375 v.C. voerde farao Echnaton voor korte tijd een godsdienst in. In de loop der tijd vestigden diverse vreemdelingen zich in de welvarende Nijlvallei, zoals de , die Egypte een tijd overheersten.
Volgens de Tenach, de Bijbel en de Koran leefde een groep Israëlieten met hun monotheïstische godsdienst enige tijd in Egypte. Na een wonderlijke uittocht uit Egypte onder leiding van vestigden zij zich met leefregels van God in Kanaän. Hier ontwikkelde het joodse volk het jodendom in de koninkrijken Israël en Judea. De wonderen in het verhaal van Mozes zijn mogelijk gebaseerd op werkelijk gebeurde natuurverschijnselen.

= godsdienst van christenen, gesticht door Jezus Christus in het begin van de 1e eeuw
= als jij aanneemt dat iets in het verleden werkelijk zo was
= godsdienst van moslims, gesticht door Mohammed in 622
= de godsdienst van joden, gesticht door Abraham omstreeks 1750 v.C.
koninkrijk = rijk met een koning
monotheïstisch = met één god
polytheïstisch = met veel goden
wet = regel van een volk
= iets wat iemand heeft verzonnen