3.1 De Grieken

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
Door de bergen en eilanden in het Griekse landschap leefden de oude Grieken in losse, zelfstandige . Zo’n polis bestond uit een stad met de omgeving. Het waren samenlevingen. Door de bevolkingsgroei moesten de Grieken vanaf de 8e eeuw v.C. zelfstandige rond de Middellandse en Zwarte Zee stichten.
De kolonisatie zorgde ervoor dat handel en nijverheid groeiden in Hellas, het Griekse leefgebied. Door de handel in het kwamen verschillende culturen met elkaar in contact. Zij namen handige dingen van elkaar over.
In Athene waren vier groepen: de burgers die in de stad geboren waren, vreemdelingen, vrouwen en slaven. In heersten de Spartanen over de gedeeltelijk zelfstandige omwonenden en de rechteloze overwonnenen.

= plaats waar iemand producten verkoopt
= hooggelegen stadsburcht
= betaalmiddel van metaal (munt) of papier (bankbiljet)
commercieel = heeft te maken met handel
emigratie = verhuizen naar een ander
kolonie = plaats waar groep mensen zich vestigt
nijverheid = het maken van ambachtelijke
maatschappij = samenleving
onderwerpen = onder je heerschappij brengen
= stadsstaat
stadstaat = staat bestaande uit stad met