3.2 Het bestuur van de polis

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
De Griekse waren politiek zelfstandig. Er waren verschillende bestuursvormen. In een regeerde een koning. In een regeerde een kleine groep aanzienlijke inwoners. Een was een alleenheerschappij, waarin één man op onwettige manier de macht had gekregen. Er waren goede en slechte tirannen. In de van Athene mochten alle burgers meebeslissen over het bestuur. Alleen vrije mannen die in de stadstaat geboren waren, bezaten het .

aristocratie = regering van een groep
burger = inwoner van een stad met bepaalde
burgerschap = als geregeld is wie burgerrechten heeft
democratie = volksregering, bestuur waarbij het volk mag
monarchie = alleenheerschappij, bestuur door vorst, die meestal wordt aangewezen door erfopvolging
ostracisme =
rechtspraak = het rechtspreken, beslissen hoe wetten worden toegepast
schervengericht = systeem waarbij door stemming (namen in scherven krassen) besloten wordt iemand te
tiran = die onwettig de macht heeft gegrepen
tirannie = een alleenheerschappij, waarin één man op onwettige manier de macht heeft gekregen