3.3 Geloven en weten

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
In de Griekse wereld was politieke , maar culturele . Alle Grieken spraken de taal, gebruikten het Griekse schrift, geloofden in dezelfde en vertelden elkaar dezelfde . De Griekse mythen gaven bovennatuurlijke verklaringen voor verschijnselen in de natuur en de maatschappij. Vanaf de 6e eeuw v.C. namen Griekse hier geen genoegen meer mee. Met hun gezond verstand onderzochten ze de natuur, op zoek naar logische . Zo ontstond in Hellas het denken, bijvoorbeeld op het terrein van geneeskunde, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde en sterrenkunde.

= vreemdeling
beschaving =
filosofie = bij de Grieken: alle wetenschappen; tegenwoordig: wijsbegeerte
legende = wonderlijk verhaal
mythe =
= plaats waar goddelijke uitspraken gedaan worden
sage =