4.2 De Romeinse samenleving

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
In de samenleving van het Romeinse rijk bestonden grote verschillen. Boeren zorgden voor het van de stedelingen. De stad was belangrijk als . Door armoede trokken veel boeren naar de . Daar waren veel arme mensen afhankelijk van patriciërs uit de families, die alle macht in handen hadden. Zij zorgden er met ‘’ voor dat de arme mensen rustig bleven. Een groot deel van de bevolking was slaaf. Soms kwamen slaven in opstand, zoals .

brood en spelen = gratis voedsel en vermaak van Romeinse machthebbers voor arme stedelingen
= rijke en machtige Romeinen die senatoren kozen
= Romeinse gewone volk
proletariërs = de Romeinen