4.3 De cultuur van het rijk

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
In het Romeinse rijk was een multiculturele , waarin mensen met culturen door elkaar leefden. Er waren ook culturele overeenkomsten, zoals het geld en recht. De Romeinen hadden een goed ontwikkeld , met geschreven wetten voor alle inwoners van het rijk. Burgers met het Romeinse hadden meer rechten dan andere inwoners van het rijk.
In het Romeinse rijk werden goden vereerd. Er was godsdienstige verdraagzaamheid, maar iedereen moest wel de staatsgoden en de vereren.
Romeinen waren goed in bouwtechniek. Ze namen veel over van de cultuur. Daardoor ontstond de Grieks-Romeinse (klassieke, antieke) cultuur.

advocaat = iemand met veel kennis van rechtspraak
cultuur = Grieks-Romeinse cultuur
ceremonie = feestelijke
Grieks-Romeinse cultuur = de door Grieken beïnvloede cultuur van de Romeinen
invloed = inwerking
klassieke cultuur = Grieks-Romeinse cultuur
samenleving = samenleving waarin mensen van meer culturen door elkaar leven
plicht = iets wat je moet
recht = (1) wetssysteem (2) iets wat je mag
rechtbank = (1) een of meer rechters die beslissen over wetsovertredingen en straffen (2) het gebouw waar dit gebeurt
rechter = persoon die bij rechtbank beslist over wetsovertredingen en straffen
= geloof, godsdienst
staatsgodsdienst = godsdienst waarvan bestuurders en ambtenaren aanhanger van moeten zijn
verdraagzaamheid = respect geven en krijgen van anderen