4.5 Romeinen, Germanen en Kelten

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
In de 1e eeuw v.C. werd deel van het Romeinse rijk. Door de romanisering ontstond een landbouwstedelijke samenleving. In West-Europa leefden Kelten (Galliërs). In Noord- en Midden-Europa leefden . De Rijn was in West-Europa de (limes) van het rijk. De Romeinen bouwden er en legerplaatsen. In de 1e eeuw n.C. begonnen de , waardoor de Romeinen in contact kwamen met de minder ontwikkelde cultuur van Germanen, die in het rijk koninkrijken stichtten. Toen Germanen in 476 veroverden, eindigde het West-Romeinse rijk.

bondgenootschap = samenwerking
= contact, uitwisselen van informatie
invasie = een land of gebied aanvallen met een leger
= grens van het Romeinse rijk
romanisering = het van de Grieks-Romeinse cultuur
volksverhuizing = migratie van volk