1.2 De kerkhervorming

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
1.2 De kerkhervorming
Humanisten vonden dat er een einde moest komen aan misstanden in de kerk, zoals de handel in door priesters. De Duitse monnik ging nog verder. Volgens hem moest iedere gelovige door het lezen van de en door bidden tot het zuivere geloof komen. Alleen zo kon een gelovige na zijn dood in de komen. Daarmee zei Luther eigenlijk dat de priesters overbodig waren. Luther streefde naar een van de bestaande kerk. Maar de beweging leidde tot de . De roomse kerk viel uiteen in (christenen die trouw bleven aan de paus in Rome) en (christenen die naar Luther en andere hervormers luisterden). Een belangrijke hervormer was . Zijn calvinisme kreeg veel aanhang in de Nederlanden.
In heel Europa braken in de 16e eeuw oorlogen uit als gevolg van de reformatie.