4.5 Europese wereldrijken

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Check" om jouw antwoorden te controleren.
In de 19e eeuw leidde het groeiende tot opstanden, oorlogen en het ontstaan van nieuwe staten, zoals Griekenland, België en Italië. De Pruisische kanselier zorgde met oorlogen voor de Duitse eenheid. Aan het eind van de oorlog werd het Duitse keizerrijk gesticht. Aan het eind van de 19e eeuw ontstond het moderne imperialisme. Europese landen stichtten wereldrijken doordat ze hun bezit in Azië en sterk uitbreidden. Dat deden ze omdat ze nodig hadden en een markt om nieuwe producten te verkopen. Ook speelde het idee mee dat de Europese cultuur beter was dan die van de andere volken. De Britten hadden het grootste . De grootste kolonie was Brits-Indië. De Nederlanders onderwierpen . Na 1880 onderwierpen de Europeanen in korte tijd bijna heel Afrika.