1.2 Een modern land

Invuloefening

In de tijd van de industrialisatie veranderde Nederland in een land. werden aangelegd en telegrafie en telefonie maakten snelle mogelijk. als radio en film hielden de bevolking op de hoogte van wat er in binnen- en buitenland gebeurde.
Modern was ook de groei van de . Door de had de landbouw arbeidskrachten nodig. Mensen trokken daarom van het naar de , waar de industrie werk bood. Nederland in hoog tempo, ook omdat de bevolking groeide. Door het leven in steden verdwenen langzaam de verschillen tussen de inwoners van het land.