1.5 Welvaart en welzijn

Invuloefening

Door de industrialisatie kwam er werk en stegen de geleidelijk. De nam toe en het leven werd door uitvindingen aangenamer. Door de groeiende vraag naar personeel werd het onderwijs opengesteld voor . Iemands plaats in de samenleving werd nu niet alleen door bepaald, maar ook door talent en opleiding.
Een schaduwkant van de zijn de steeds terugkerende perioden van economische en de . Waarschuwingen voor de gevolgen voor het milieu waren er al in , toen wetenschappers voorspelden dat de energiebronnen van de aarde eens . De van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen kwam daar als probleem bij.