5. Europa en de wereld 1945 - 1989

Meerkeuze- en invuloefening

  
Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.