Donderdag 22 februari

Om half tien, ontvangst in de raadzaal.

Iedereen ontvangt het programma en de stemlijst voor de Provinciale verkiezingen.

Alle acht groepen bedenken een plan.

Klas 3 Aa is druk bezig en levert een prima presentatie.

Helaas valt dit plan in de eerste ronde af.

Voor de jeugdraadsvergadering gaat iedereen stemmen op de stemcomputer van de gemeente.

A. Eisma zit in het stembureau.

Eerst moet je een persoon kiezen...

En daarna op de rode stemknop drukken. Verkiezingen zijn geheim. Dus meekijken mag niet......Sorry

De uitslag:
1. CDA 32
2. PvdA 1
3. FNP 10
4. VVD 9
5. Groen Links 6
6. S.P. 6
7. D'66 2
8. Gemeente Belangen Friesland 8
9. Partij voor de dieren 1
10 Klokkenluiders 0
11. Politieke groepering de Friezen 5
12. Partij voor het noorden 0
13. Christen Unie 22
Totaal 102

Zestien leden in de Raad van 'De Saad' zoals de burgemeester de raad noemt.

Wil je wat zeggen, dan krijg je het woord en dan druk je op de rode knop.

Wij hebben het beste plan, maar het plan van de voetbal/basketbal kooi wordt aangenomen.

Tot slot ontvangen alle 102 deelnemers aan dit project van de gemeente een sporttas.

startpagina