maandag 13 februari bezoek aan 9 onderdelen van het gemeentehuis

 

Om in het gemeentehuis goed thuis te raken, bezoeken de leerlingen negen ‘’onderdelen’’ van de gemeentelijke organisatie. Per onderdeel hebben ze ongeveer 20 tot 25 minuten tijd om de ambtenaren  vragen te stellen en er achter te komen wat daar op het gemeentehuis gebeurt. Voor groep ้้n ziet het programma er zo uit  en zo is er een rooster voor alle negen groepen.  

1. burgemeester + griffier

   8.30 – 8.50

5. sport (- voorzieningen)

10.30 – 10.50

2. burgerzaken

   9.00 – 9.20

6. gem. ontwikkeling 

11.00 – 11.20

3. sociale zaken

   9.30 – 9.50

7. brandweer

11.30 – 11.50

4. archief/postverwerking

10.00 – 10.20

8. gemeentewerken

12.00 – 12.20

Pauze tussen de onderdelen in

 

9. automatisering / IT / e-voice

12.30 – 12.50

Half negen even wachten in de kantine van het gemeentehuis

Noteren wat de burgemeester op de vragen antwoordt.

De ambtenaar van burgerzaken weet boeiend te vertellen over paspoorten, ID-bewijzen, begrafenisterreinen, fraude voorkomen enz. enz. 

Bij sociale zaken werken 50 ambtenaren. Ze doen het werk voor Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland. Er zijn in deze gemeente ongeveer 900 mensen die een uitkering krijgen. Sociale zaken probeert zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen.

Bij de afdeling post komen per jaar een 10.000 brieven binnen. Alles wordt in de computer opgeslagen en belangrijke stukken komen in het archief terecht.

Het archief bevat stukken vanaf 1570 tot heden. In de betonnen bunker wordt met klimaatbeheersing alles brandveilig bewaard.

Een brandweervrouw in opleiding.

De Dennis is de trots van de brandweer. Betere brandweerauto's zijn er niet te krijgen.

De ambtenaar van gemeentewerken legt uitgebreid uit hoe met behulp van de computer bepaald wordt dat er zout gestrooid moet worden.

Dit is het elektronisch brein van de gemeente Dantumadeel. Volgens deze ambtenaar kun je hier 'heel eenvoudig' zo een draadje van hier en dan daar in stoppen en zo kunnen alle 240 computers van de gemeente via een intern netwerk en via het internet met elkaar communiceren. Van buiten af inbreken is tot nu toe nog niet gelukt.