Presentatie van kloosterpad tot centrale as

Les 1. Let op : hier wordt nog aan gewerkt. Verzamel zoveel mogelijk informatie en maak daarvan een samenvatting. Deze samenvatting lever je in bij je werkboek.
Les 2. Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep doet een deel van de presentatie. Hier volgt een idee voor de taakverdeling over de groepen. Natuurlijk kun je het zelf ook helemaal anders aanpakken.

Groep 1. Deze groep zorgt voor de PowerPoint, zij geven tussen de stukjes door met behulp van PowerPoint algemene informatie en zijn de verteller. Praten de onderdelen aan elkaar. Deze groep schrijft eerst nauwkeurig uit wat ze gaan vertellen. Bij de echte presentatie doen ze dit uit het hoofd.

Groep 2. Speel de gebeurtenis op 24 juli 1453 weer (zie blz. 24). In het stukje moet verteld worden waarom het kloosterpad een enorme verbetering is. Het tekenen van de oorkonde. Het werk aan dit bijna 40 kilometer lange pad dwars door het lage veenland bij De Valom. Het pad moet daar door monniken ruim een meter hoger liggen anders loopt het zo nu en dan onder water.

Groep 3. Speel het verhaal van Theun de Vries over het goddeloze Tolhuis na. Zie de link met Theun de Vries.

Groep 4. Speel een voorlichtingsavond over de aanleg van de Centrale As. Er zijn voor en tegenstanders. Ze hebben borden bij zich en stellen vragen. leg uit waarom de gemeente en de provincie dit zo'n geweldig plan vinden. Wat zijn voordelen en de nadelen?

A - Elke groep gaat eerst brainstormen om ideeŽn te verzamelen.

B. Elke leerling schrijft zelf de presentatie (groep 1) of een toneelstukje aan de hand van de verzamelde ideeŽn. Dit papier lever je in bij je werkboek.

C. Zoek kleding uit die tijd /  een paar spelletjes / of speel / zing een liedje uit die tijd /  zorg in de PowerPoint voor een stukje video over het onderwerp / doe een maaltijd uit die tijd na / hoe leefden kinderen in die tijd /enzovoort.

Les 3. Lees elkaars geschreven toneelstukjes, verzamel goede stukjes en ideeŽn en maak daarna jullie gezamenlijk toneelstukje. Schrijf een rolverdeling of taakverdeling en bespreek wat voor kleding en materiaal je nodig hebt en wie daar voor zorgt.
Les 4. Oefen het toneelstukje met je groep. Als er tijd over is dan speelt elke groep even het stukje voor de eigen klas.
Les 5. De generale: Speel het geheel een paar keer en zorg ervoor dat het lekker vlot loopt en iedereen precies weet wanneer hij/zij wat moet doen of zeggen.