6. De gemeente Dantumadeel

Het bestuur van de gemeente Dantumadeel

Dantumadeel kun je als een vereniging beschouwen. Een vereniging met ruim 19.000 leden. Het bestuur van de vereniging  Dantumadeel lijkt op het bestuur van Broeksterboys. We gebruiken alleen andere namen en omdat je moeilijk met 19.000 mensen tegelijk een algemene ledenvergadering kunt houden om besluiten te nemen, kiezen we een gemeenteraad. Afgesproken regels noemen we bij de gemeente gemeentelijke wetten. Contributie heet bij de vereniging Dantumadeel gemeentelijke belasting en het bestuur noemen we het college van burgemeester en wethouders. Alle inwoners van Dantumadeel van 18 jaar en ouder kiezen de gemeenteraad. Wij zijn een democratie. Dat woord komt uit het oude Griekenland (demos = volk en krateoo = heersen). De inwoners zijn dus de baas over hun gemeente. De gemeenteraad moet daarom namens de inwoners alle belangrijke gemeentelijke besluiten goedkeuren. Ik heb het even voor je in een schema gezet.

Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe meer raadsleden er in de gemeenteraad zitten. Dantumadeel heeft 17 raadsleden en zo heeft Amsterdam er 45. Een grote gemeente heeft meer raadsleden en meer wethouders en die verdienen ook meer. De gemeenteraad heeft tot taak de plannen van B. & W. te wijzigen, goed te keuren of af te keuren. Ook controleren ze de uitwerking van de goedgekeurde plannen, ze controleren dus B. & W. Ze mogen ook  zelf met eigen plannen komen.

1.) Welke taken en welke bevoegdheden hebben de gemeenteraadsleden? Zie ook wat daarover op blz. 29 in de gemeentegids staat.

naar boven

 

De burgemeester

Onze burgemeester heet A.Aalberts. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en hij is voorzitter van het college van B&W (college van burgemeester en wethouders). De burgemeester is wel de voorzitter van de gemeenteraad maar hij mag zelf niet meestemmen. Dat zou ook niet democratische zijn, want de burgemeester is niet door de bevolking als raadslid gekozen, maar benoemd voor een periode van zes jaar door de koningin.  

2.) Kijk even naar de afbeelding. Het gemeentebestuur bestaat uit drie onderdelen. Welke drie onderdelen zijn dat en kun je beschrijven hoe ze gekozen worden? 

3.) Welke invloed heeft het gemeentebestuur gehad op de benoeming van de burgemeester? Zie ook wat daarover in de gemeentegids staat, of op de website van Dantumadeel.

4.) De gemeenteraad heeft de meeste macht binnen de gemeente. Maar iedereen weet ook wel dat de burgemeester veel te vertellen heeft. Waarom of waardoor heeft de burgemeester ook veel invloed? Zie o.a blz. 32 van de gemeentegids en op de website onder bestuur en dan burgemeester.

naar boven

 

 
De griffier

Een vereniging zoals Broeksterboys heeft een secretaris. De gemeente Dantumadeel heeft een raadsgriffier. Net als een secretaris van een vereniging stelt hij de agenda van de gemeenteraad op en zorgt hij voor het verslag van de vergaderingen. De griffier is benoemd door de gemeenteraad en niet door de inwoners van Dantumadeel gekozen. Daarom mag hij ook niet meestemmen bij de gemeenteraadsvergaderingen.  

naar boven

 

 

De wethouders

Het dagelijks bestuur van een gemeente bestaat uit een burgemeester en wethouders, kortweg het college van B. & W. Het is hun taak plannen te bedenken en beslissingen uit te voeren. Dantumadeel heeft twee wethouders. Het zijn van boven naar beneden:

S. Hijlkema
 
Albert van der Ploeg van het CDA

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad van Dantumadeel. De gemeenteraad kiest meestal de wethouders uit de grootste partijen in de gemeenteraad. De wethouders zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen door de bevolking in de gemeenteraad gekozen en daarna zijn ze door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar als wethouder gekozen. Dat is een dagtaak. Zij zitten vanaf dat moment niet meer in de gemeenteraad. Op hun stoel zit een ander lid van hun partij. Als de gemeenteraad vindt dat een wethouder grote fouten maakt of de gemeenteraad vertrouwt een wethouder niet meer dan kan een wethouder door de gemeenteraad worden afgezet. 

Elke wethouder heeft een aparte taak. Op de website van de gemeente kun je lezen welke taken een wethouder verricht. Zie:www.dantumadeel.nl en dan klik je op bestuur.

5). Zoek van de wethouders van Dantumadeel uit wie er over onderwijs gaat? Wie de sport in Dantumadeel bevordert en wie er over de wegen en de toeristische paden gaat.

naar boven

 

 

 

 

CDA

Het CDA is de grootste partij in onze gemeenteraad. Ze hebben vijf zetels. Het CDA, de Christen Unie en de SGP zijn confessionele partijen. Confessie betekent geloofsbelijdenis. Het CDA wil besluiten nemen die in overeenstemming met de bijbel zijn. Veel informatie over het CDA in Dantumadeel kun je vinden op de website van het CDA. Hieronder zie foto's van de vier CDA-raadsleden. 

 

 

 

 

 

6.) Een gemeenteraadslid moet elke week heel wat stukken bestuderen en heel wat vergaderingen bijwonen. Zoek op de website van het CDA eens uit wanneer ze op 'De Saad' op bezoek geweest zijn.

naar boven

 Christen Unie

De Christen Unie is de op één na grootste partij in Dantumadeel. Ze hebben drie zetels. De Christen Unie, het CDA en de SGP zijn confessionele partijen. Confessie betekent geloofsbelijdenis. De Christen Unie wil besluiten nemen die in overeenstemming  zijn met de bijbel. De partij heeft een eigen wegsite: www.dantumadeel.christenunie.nl/index.php

naar boven

 

 

FNP

FNP is de afkorting van Frysk Nationale Partij. De partij wil vooral opkomen voor de Friese taal en cultuur. De partij heeft twee zetels. De FNP van dantumadeel heeft geen wegsite maar je kunt wel veel info vinden op de site van de provincie: www.fnp.nl

naar boven

 

Dantumadeel '82

Dantumadeel 82 is geen landelijke of provinciale partij. De partij komt op voor de belangen van de inwoners van de gemeente Dantumadeel. Inwoners die landelijk bijvoorbeeld CDA of PvdA stemmen kunnen voor de gemeente politiek op Dantumadeel 82 stemmen. De partij heeft twee zetels en een eigen website: www.dantumadeel82.nl

naar boven

 

PvdA

De PvdA is een socialistische partij. De partij wil zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. De partij komt op voor de arbeiders. De PvdA wil geen grote inkomensverschillen. De staat moet met sociale wetten de zwakken beschermen. Informatie over de PvdA in Dantumadeel vind je op: www.pvdadantumadeel.nl

naar boven

 

VVD

De VVD is een liberale partij. Liberté betekent vrijheid. De afkorting VVD betekent: volkspartij voor vrijheid en democratie. De VVD wil niet meer regels dan strikt noodzakelijk. De VVD wil grotere inkomensverschillen dan de PvdA, want inkomensverschillen prikkelen tot harder werken. De partij heeft geen zetel meer in Dantumadeel. De VVD heeft geen gemeentelijke website maar wel een provinciale:www.vvdfriesland.nl

naar boven

 

 

SGP

SGP betekent staatkundig gereformeerde partij. De SGP, het CDA en de Christen Unie zijn confessionele partijen. Confessie betekent geloofsbelijdenis. De Christen Unie wil besluiten nemen die in overeenstemming  zijn met de bijbel. De partij heeft één zetel. Op de website van de landelijke SGP vind je veel informatie over de SGP: www.sgp.nl

naar boven

 

7.) Op de website van de gemeente kun je ook vinden hoeveel geld de gemeente ongeveer uitgeeft en hoeveel de gemeente ontvangt. Zoek eens uit hoeveel geld de gemeente uitgeeft en hoeveel geld er per jaar ongeveer binnenkomt. 

8.) Zoek eens drie dingen op waar de gemeente veel geld aan uitgeeft en probeer ook drie dingen te noemen hoe de gemeente aan geld komt.

9). Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen zitten er in de gemeenteraad van Dantumadeel?

10). Iedereen in Dantumadeel van 18 jaar en ouder mag de leden van de gemeenteraad kiezen. Ook heeft iedereen het  recht om in de gemeenteraad te worden gekozen. Stel dat er in 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen 13.000 mensen in Dantumadeel hun stem uit brengen. Hoeveel stemmen moet een partij dan halen om één zetel in de gemeenteraad te krijgen. 

11.) Zoek in de begrippenlijst eens op wat kiesdeler betekent.

12). Lijkt het jou leuk om in de gemeenteraad van Dantumadeel te zitten? Noem drie dingen die je aantrekken en ook drie minder leuke dingen.

13.) Test je kennis over het bestuur van de gemeente. Klik op de volgende link: bestuur gemeente en vul je score (...................... % goed) in.

naar boven

 

We hebben 6 gasten en geen leden online

luidsprekerradio.jpg
achterweg.jpg