8. Kleur bekennen

 

 

Kleur bekennen. Kies een kleur.

Kies wit als je het er mee eens bent.

Kies grijs als je het er niet helemaal mee eens en ook niet helemaal mee oneens bent.

Kies zwart als je het er mee oneens bent.

 

Wat vind jij ervan. Lees de volgende stellingen en kies een kleur en vul daarna het antwoord aan. Pas als je een keuze gemaakt hebt vergelijk je jouw antwoord met dat van de anderen in jouw groep.

 

Eerst even één om te oefenen.

 

1.) Toen ik net een maand meester bij het lager onderwijs was kwam er een nieuw hoofd van de school. Hij kreeg van mij een groep leerlingen. Ik zou hem toen van sommige leerlingen even wat achtergrondinformatie geven. Toen zei hij stop! Dat wil ik niet. Elke leerling begint bij mij als een wit stuk papier. Ik wil zelf uitmaken wat voor een persoon het is.

 

Wat vind jij hiervan:

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

 

Opschrift op het monument in Damwoude.

 

2.) Want FRIJHEIT is een KAR dwaan tusken GOED en KWEA en dêr foar STEAN en der as’t MOAT foar FALLE

 

Want VRIJHEID is een keuze maken tussen GOED en KWAAD en daar voor uitkomen en als het moet daar voor sterven.

 

 

Wit

want,

 

 

 

Grijs

want,

 

 

 

Zwart

want,

 

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

 

3). In 1936 organiseert Duitsland de Olympische spelen. De Nederlander Tinus Osendarp wint twee bronzen medailles bij het hardlopen. De Nederlandse bokser Ben Bril gaat niet naar Duitsland omdat hij gezien heeft hoe Duitsland de Joden behandelt. Wat vind jij van de keuze van Ben Bril?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

4.) De Tweede Wereldoorlog is de schuld van Hitler?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

Nederlanders helpen bij de aanleg van een vliegveld voor de Duitsers.

 

Een van mijn eerste illegale bezigheden is geweest des morgens vrij vroeg de arbeiders, tegemoet te fietsen en dan omkerende met deze arbeiders op te rijden in de richting van het vliegveld. Dan poogde ik een gesprek aan te knopen en deze werklozen van weleer te overtuigen dat deze arbeid ontoelaatbaar was. Ik vroeg hoe zij dit werken voor de vijand verantwoorden konden. Dan heb ik voor de zoveelste keer een blijk geslagen in een wereld van maatschappelijk leed. Hun klerenkasten waren leeg, enig spaargeld hadden zij niet, hun kinderen waren veel tekort gekomen en nu kregen zij de kans een vrij hoog loon te verdienen.

(Van J.H.Scheps, uit E. Werkman, Dat kan ons niet gebeuren 1980)

5.) Er zijn meer dan 7.000 Friezen die in 1940 op het Duitse Vliegveld Leeuwarden werken. Wat vind jij van de man in het verhaaltje hiernaast die zegt dat deze arbeid ontoelaatbaar is?

 

 

Wit

want,

 

 

 

Grijs

want,

 

 

 

Zwart

want,

 

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

 

 

 

6). Frankrijk wordt door de Duitsers in 1870, in 1914 (eerste wereldoorlog) en in 1940 (tweede wereldoorlog) aangevallen. Wat vind jij van de volgende stelling.

Je moet nog steeds oppassen met die Duitsers. Ze hebben niets geleerd en het is nog steeds een gevaarlijk volk.

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

7). Een stel jongens loopt door de gangen van de school. Volgens de krant hebben zij hakenkruizen op de weg bij het asielzoekerscentrum gekalkt en met stenen gegooid. Sommigen worden verdacht van poging tot brandstichting  van het asielzoekerscentrum. De politie heeft hen verhoord en ze zijn voor het eerst weer op school. Een paar klasgenoten slaan hen vriendschappelijk op de schouder.

 

Wat vind je van die klasgenoten:

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

8.) De kranten mogen in de oorlog alleen nog maar schrijven wat door de Duitsers goedgekeurd is. Het Friesch Dagblad houdt zich daar niet aan en Hendrik Algra levert kritiek op de Duitse bezetting. Bijvoorbeeld op het Duits als verplicht vak op de lagere school en op de NSB. In het voorjaar van 1941 moeten de journalisten zich verplicht aansluiten bij het verbond van Nederlandse journalisten. Dit weigeren ze en dan besluit de directie van de krant om het uitgeven van de krant te staken. De meeste andere kranten passen zich aan. Wat vind je van de houding van de kranten?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

9). Na de oorlog worden er in Friesland 5000 NSB’ers opgesloten. Toen hun straf erop zat mochten ze weer naar huis. In het dorp waar ik ben opgegroeid woonde een oud NSB’er. Ik weet niet of die NSB’er in de oorlog echt mensen verraden heeft of alleen maar lid was van de NSB-partij. Ik weet wel dat wij toen wel eens riepen: ‘Lou verkoop je vrouw. Nee ik wil haar niet missen, want zij kan dubbeltjes pissen.’

 

Wat vind jij van zulke dorpsstreken?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

10). Na de bevrijding worden in Dokkum NSB’ers mishandeld en vernederd. Meisjes die met de Duitsers omgingen worden kaal geknipt en met teer ingesmeerd. In Dantumadeel moeten de NSB’ers dagenlang tussen de tramrails wieden. De Canadezen zeggen hier wat van tegen de leiders van de Binnenlandse Strijdkrachten. Daarna komen er geen klachten meer binnen over mishandelingen.

 

Wat vind jij van die Canadese bemoeienis?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

11). Tijdens de april-mei staking in 1943 staat er een hele groep stakers op de Kruisweg bij het gemeentehuis in Damwoude. Ze maken zich boos over de ambtenaren die niet staken maar door werken. De staking is het gevolg van het feit dat de Duitsers bekend hebben gemaakt dat alle jonge mannen die in mei 1940 in het Nederlandse leger zaten nu naar Duitsland moeten om te werken. De ambtenaren die door werken halen op dat moment 1500 kaarten uit het persoonsregister van de gemeente. Die kaarten duiken onder. Het zijn alle kaarten van de jongens die opgeroepen zouden kunnen worden voor werk in Duitsland.

 

Wat vind jij van het doorwerken van die ambtenaren?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

12). Hieronder zie je een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse politiemannen. Als je wat langer naar de foto kijkt dan zie je dat niet iedereen de Hitlergroet brengt. Wat vind je van die agent links die op de gewone manier groet?

 

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

13). Voor 10 april 1943 moeten studenten de volgende verklaring ondertekenen.

 

 

Wie tekent mag doorstuderen. Wie niet tekent loopt het risico om voor werk naar Duitsland gestuurd te worden. Slechts veertien procent tekent deze loyaliteitsverklaring.  Wat vind je van de studenten die tekenen?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

 

14). Deze NSB-tekening komt uit blad VOLK en Vaderland van 18 nov. 1939.  Op 1 november is de tweede wereldoorlog begonnen maar Nederland is nog niet aangevallen. Er vluchten voor de oorlog veel Joden naar Nederland. Denk maar aan de familie van Anne Frank.  Je ziet op deze discriminerende tekening wat de NSB daar van vindt.

 

Ook nu zijn er mensen die vinden dat Nederland vol is en dat asielzoekers beter bij onze buurlanden kunnen aankloppen.

 

FRIJHEIT is een KAR dwaan tusken GOED en KWEA. Het is niet altijd gemakkelijk om een keuze te maken tussen goed en kwaad.

 

Wat vind jij? Mag ik mensen die tegen asielzoekers zijn vergelijken met de NSB’ers van het plaatje?

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

 

15). Lees de tekst uit de Leeuwarder Courant van 9 februari 2005.

 

De racistische wagen is bij de wijkagent en bij de carnavalsvereniging niet opgevallen.

 

De teksten waren de jury wel opgevallen. Carnavals-voorzitter Arjan Oostvogels zegt: Als je ze (die jongeren) wilt uitsluiten, krijg je alleen maar meer problemen. Ik denk dat het kwajongensstreken zijn.

 

Wat vind jij van de uitspraak van de Carnavalsvoorzitter. Kies een kleur en geef aan waarom je dat vindt.

 

 

 

Wit

want,

 

 

Grijs

want,

 

 

Zwart

want,

 

Dat weet ik nog niet

want,

       

 

 

16) Uit de Leeuwarder Courant van 11 febr. 2005 heb ik het volgende stukje gehaald:

 

‘Kennismaking met vluchtelingen helpt hen op andere gedachten te brengen. Een harde aanpak van vernieling of agressie helpen en kledingvoorschriften halen de spanning uit de lucht’.

 

Wat vind jij? Helpt dit?

 

 

 

Wit

want,

 

 

 

 

Grijs

want,

 

 

 

 

Zwart

want,

 

 

 

Dat weet ik nog niet

want,

 

         

 

 

 

We hebben 3 gasten en geen leden online

tjaarda.jpg
tjaarda.jpg