07 De Olympische Spelen

‘De Saad’ in beweging: - geschiedenis

 

DE OLYMPISCHE SPELEN

 

Even voorstellen

Wie naar “De Saad’ gaat krijgt elke week twee uren geschiedenis. Behalve de geschiedenislessen uit het boek Memo, besteden we tijd aan de geschiedenis van onze eigen omgeving. Wil je daar meer over weten, kijk dan wat rond op deze website:

 

De beschaving van Europa begint bij de Grieken. Veel dingen die wij doen, hebben we van de Grieken overgenomen. Wanneer je nu in Athene rondloopt dan komt het verhaal van de Grieken tot leven en dan kom je er al snel achter: sport is bij de oude Grieken heel belangrijk!

 

Schoolkeuze in Athene

Wie in 450 voor Chr. in Athene woont en naar school wil, moet naar het gymnasium. Daar krijg je les in rekenen, lezen, schrijven, muziek en vooral in gymnastiek. Een gezonde geest in een gezond lichaam zeggen de Grieken. Sport is erg belangrijk. Elke plaats in het oude Griekenland heeft een schaduwrijke plaats bij stromend water waar aan sport gedaan wordt. Hiernaast zie je de kop van een atleet. Atletiek wordt het meest beoefend.

 

Het nut van gymnastiek

Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat je meer moet bewegen en minder vet moet eten. Wat zeggen de oude Grieken daar van.

In een toneelstuk uit de tweede eeuw na Chr. , geschreven door Lucianus vraagt iemand zich af waartoe al die gymnastische oefeningen en wedstrijden van de Grieken dienen. Hij zegt:

 

Zij rollen als varkens door het zand en ze vechten als bokken. Het gaat soms wild toe, en toch worden zij niet gescheiden door die man in zijn purperen mantel, die naar zijn kleding te oordelen een overheidspersoon moet zijn. Ik zou willen weten waar toe dat dient: het komt mij voor als niets dan waanzin.

 

 

                                      De andere toneelspeler antwoordt dan:

 

Het lichaam van een dapper man mag niet vet en wit zijn als dat van een vrouw, dat door het verblijf binnenshuis is verbleekt. Zie naar de rood verbrande jongelingen! Zij zien er uit, zoals een man er uit moet zien: zij zijn vol leven, warmte en mannelijke kracht, stralend van gezondheid, niet rimpelig of verdroogd, en evenmin te zwaar, daar zij al het overvloedige vet hebben weggewerkt en uitgezweet en alleen dat hebben overgehouden, wat krachtig is en vast. Dat is een gevolg van dieet en gymnastiek. Want die beide zijn voor het menselijk lichaam, wat de wan voor het koren is; alle kaf vliegt weg, en het zuivere koren wordt in een hoop verzameld.

 

De naam Olympische Spelen

Het is feest te Olympia in Griekenland. Om de 4 jaar vinden hier de Olympische spelen plaats. Boodschappers reizen door het land om het tijdstip vande spelen bekend te maken. Ook kondigen zij vrede af. In de tijd van de spelen mag er geen oorlog gevoerd worden. Alle feestgangers kunnen veilig naar Olympia reizen. Zij worden als gasten van Zeus beschouwd. De 50.000 toeschouwers komen niet voor nieuwe records, maar voor de eer van hun stad. De hoofdprijs is roem en een vaas.

 

Van 776 voor Chr. tot 393 na Chr.

Er worden in Griekenland veel sportwedstrijden gehouden, maar de Olympische spelen zijn het beroemdst. De eerste spelen worden gehouden in 776 voor Chr. De spelen duren vijf dagen. Elke Griekse man, die het maar enigszins kan regelen, gaat er heen. Meisjes en vrouwen mogen helaas niet meedoen en ook niet toekijken. Stiekem, als man verkleedt, meedoen kan ook niet want de spelers zijn naakt. In het begin zijn de spelen alleen voor de Grieken. Later doen de Romeinen ook mee en tegenwoordig zijn de spelen voor alle landen.

 

 

Olympiade

De spelen te Olympia worden zo belangrijk gevonden, dat de tijdrekening er door wordt bepaald. Een olympiade is de periode van vier jaar tussen twee spelen. Omdat de spelen op een lijst worden bijgehouden kan men precies nagaan in welk jaar van een bepaalde Olympiade iets is gebeurd.

 

Olympische sporten

In het begin bestaan de spelen vooral uit hardloopwedstrijden. De Griekse hardlopers zijn beroemd. Een loper moet van Marathon naar Athene het bericht brengen dat de Grieken de Perzen verslagen hebben. Hij legt de afstand van meer dan 42 km hardlopend af en kan op het marktplein in Athene het goede nieuws vertellen. Daarna valt hij dood neer. Hardlopers zijn doodlopers zeggen we wel eens, maar de Grieken eren hem met een speciale wedstrijd. De marathon; een hardloopwedstrijd over meer dan

42 km.

 

 

 

Vijfkamp

Heel geliefd is de vijfkamp. De winnaar moet uitblinken op vijf onderdelen. Hardlopen, discuswerpen, speerwerpen, verspringen en worstelen.

 

Speerwerpen

Later komen er meer sporten bij. Bij het springen gaat het om hoogspringen, verspringen en ook het springen vanaf verschillende hoogten. Discuswerpen en speerwerpen worden ook onderdelen van de spelen. Verder doen ze aan worstelen en vuistvechten.

 

Wagenrennen

Veel belangstelling is er altijd voor de wagenrennen. Bij dit onderdeel moeten de vierspannen zo snel mogelijk 12 keer een paal aan het eind van het stadion ronden. Daarbij vliegen soms de wagens over elkaar heen of uit de bocht.

 

Prijzen

Tegenwoordig gaan de Olympische spelers voor goud, zilver of brons. Zulke prijzen kennen de oude Olympische spelen niet. Het gaat om de eeuwige roem. De winnaar krijgt alleen een krans. Elke stad is apetrots op z'n Olympische kampioenen. Zijn verjaardag wordt door de stad gevierd. Mocht een oud Olympisch kampioen ooit arm worden, dan krijgt hij eten op kosten van de stad.  

 

Keizer Theodosius

De oude Olympische spelen zijn honderden keren gehouden. In 393 na Chr. is de Romeinse keizer Theodosius ook de baas over Griekenland. Hij vindt dat de spelen ter ere van Zeus niet passen in een Christelijk land. In dat jaar worden de spelen verboden.


 

De moderne Olympische spelen

In 1896 worden de eerste moderne Olympische spelen gehouden. De huidige spelen verschillen behoorlijk van de oude Olympische spelen. Tegenwoordig mogen alle landen meedoen. De spelen duren niet meer vijf dagen maar drie weken. Vrouwen doen mee en er zijn veel meer onderdelen dan vroeger.

 

Olympisch vuur

De Olympische Spelen worden geopend met het ontsteken van het Olympische vuur. Tegenwoordig komt het Olympische vuur nog steeds van de berg Olympus. Maar we geloven niet meer dat het Zeus is die het vuur aansteekt. Met gebruik van spiegels en zonlicht wordt elke vier jaar het Olympisch vuur opnieuw ontstoken.

 

De Olympische gedachte

Natuurlijk ken je het logo van de Olympische Spelen. Vijf cirkels die de werelddelen voorstellen. De moderne spelen zijn opgezet om de sport te stimuleren en de landen te leren sportief met elkaar om te gaan. Dit streven noemen we de Olympische gedachte. De volgende Olympische spelen worden in 2008 in Beijing gehouden. China gaat economisch heel hard vooruit. Hopelijk zorgen de Olympische spelen er mee voor dat er in China meer openheid komt en de regering de Chinezen meer ruimte geeft om in vrijheid te bewegen.

 

                                                                                   Dirk Corporaal 2007


 

Welke Olympische sporten herken je?

 

 

1.…………………………………….

 

 

2. ……………………………………..

 

 

3. ……………………………………. 

 

4. ……………………………………                             

 

5. …………………………………….

 

 

6. ……………………………………..

 

 

We hebben 10 gasten en geen leden online

vlinder.jpg
achterweg.jpg